Müügitingimused

HINNAINFO

Kõik Matkasuvilad.ee e-poes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Kui kauba kättesaamise kohaks on märgitud Matkasuvilad.ee kauplus, ei lisandu ostuhinnale transpordikulu, välja arvatud erimõõdulistele toodetele.

Ostudel, mille kättesaamise koht ei ole Matkasuvilad.ee kauplus, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija tellitud kaubale ning kohaletoimetamise aadressile. Pakiautomaati saab tellida kaupu, mis mahuvad pakiautomaadi kappidesse.

Tellimuse summale lisanduva transpordi hinna kooskõlastab Matkasuvilad.ee kliendiga enne tellitud kaupade kohta arve vormistamist.

Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni tellimuse alusel vormistatud arve maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast arve vormistamist).

Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Matkasuvilad.ee e-poe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

Matkasuvilad.ee e-pood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel pood.matkasuvilad.ee

TELLIMUSE VORMISTAMINE

Lisage soovitud tooted ostukorvi.

Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvi ikooni alt avanevale lingile "Vaata ostukorvi", mille järel süsteem avab Teie ostukorvi sisu. Kui ostukorvi sisu on kontrollitud ja vastab Teie ootustele, vajutage nupule "Kassasse". Eelneva sammu saate soovi korral vahele jätta ja ostukorvi ikooni alt kohe vajutada nupule "Kassasse".

Peale nupule "Kassasse" vajutamist juhatab Teid lehele "Kontrollimine ja Tellimine", kus saate veel korra kontrollida tellimusele lisatavate kaupade nimekirja. Enne tellimuse vormistamist tutvuge palun meie müügitingimustega ja nendega nõustumise korral täitke linnukesega lahter "Olen lugenud teie poe Üldisi äritingimusi ja nõustun nendega.". Kui kõik andmed on õiged, saate kinnitada tellimuse vajutades nupule „Vormista tellimusˮ.

Kui Te ei ole juba eelnevalt süsteemi sisenenud, tehke järgnevalt valik, kas soovite tellimuse sooritada külalisena või registreeritud kasutajana. Kui Te ei soovi saada meie e-poe registreeritud kasutajaks, märkige oma andmete sisestamisel linnukesega lahter "Kliendikontot mitte luua".

Kliendi andmete täitmise lehel täitke nõutud andmeväljad. Uueks kliendiks registreerimisel või külalisena ostu sooritamisel lugege läbi meie andmekaitsealased sätted ning märkige linnukesega lahter "Olen andmekaitsealaste sätetega tutvunud".

Kui olete juba eelnevalt kliendiks registreerinud, on Teil võimalik enne tellimuse kinnitamist oma andmeid kontrollida ja vajadusel teha muudatusi.

Peale andmete täitmist on Teil võimalik liikuda järgmisele lehele vajutades nupule "Edasi".

Avaneval lehel on Teil võimalik valida Teile sobiv toodete kohaletoimetamise- ja makseviis. Peale valikute tegemist vajutage nupule „Edasiˮ.

Peale nupule "Edasi" vajutamist juhatab Teid lehele "Kontrollimine ja Tellimine", kus saate veel korra kontrollida tellimusele lisatavate kaupade nimekirja. Enne tellimuse vormistamist tutvuge palun meie müügitingimustega ja nendega nõustumise korral täitke linnukesega lahter "Olen lugenud teie poe Üldisi äritingimusi ja nõustun nendega.". Kui kõik andmed on õiged, saate kinnitada tellimuse vajutades nupule „Vormista tellimusˮ.

Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

Matkasuvilad.ee e-poes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 9:30−16.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise poodi järeleˮ tarnevaliku puhul.

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

Kauba müügilepinguga kohustub Matkasuvilad.ee e-pood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Matkasuvilad.ee e-poe poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Matkasuvilad.ee e-poele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Matkasuvilad.ee e-poe pangakontole.

Heidenline OÜ’l on õigus Matkasuvilad.ee e-poe veahinna puhul müügileping tühistada. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 90 lg 1 alusel võib tehingu, mis on tehtud olulise eksimuse mõjul, tühistada. TsÜS § 92 lg 1 järgi on eksimus ebaõige ettekujutus tegelikest asjaoludest. TsÜS § 92 lg 3 p 2 järgi, tehingu teinud isik võib olulise eksimuse mõjul tehtud tehingu tühistada, kui tehingu teine pool teadis või pidi teadma eksimusest ja eksinud poole eksimusse jätmine oli vastuolus hea usu põhimõttega.

VÄÄRAMATU JÕUD

Matkasuvilad.ee e-pood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Matkasuvilad.ee e-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

Matkasuvilad.ee e-pood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Peale 6-kuise perioodi möödumist kauba ostust tuleb Tarbijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte Tarbija enda valest kasutamisest tingitud defektiga.

Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Matkasuvilad.ee e-poe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Matkasuvilad.ee e-pood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Matkasuvilad.ee e-pood.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile [email protected]  pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Tarbijal on õigus nõuda Matkasuvilad.ee e-poelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Matkasuvilad.ee e-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Matkasuvilad.ee e-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

TARBIJA ÕIGUS PÖÖRDUDA TARBIJAKAEBUSTE KOMISJONI POOLE

Kui Matkasuvilad.ee e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Matkasuvilad.ee e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu: Pronksi tn 12 Tallinn 10117; kontakttelefon: 6201707; e-post: [email protected] ja komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Viimati vaadatud