Right of withdrawal

Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Selleks peab Tarbija täitma "Toote tagastamise vormi" Matkasuvilad.ee e-poe lehel.

Toote pakend peab olema kahjustamata ning toode kasutamata/kandmata.

Palume viia tagastatav toode Matkasuvilad.ee poodi või saata kulleriteenusega aadressile Härgmäe 24, 13525 Tallinn; tel. nr +372 5661 6552. Lisage tellimuse arve ja täidetud toote tagastamise vorm.

Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

Tarbija kannab kõik toote tagastamisega seotud postikulud. Matkasuvilad.ee e-pood tagastab toote tagastamise vormi kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, välja arvatud kauba tarbijale kättetoimetamisega seotud postikulud.

Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

Tagastamisõigus ei kehti kaupadele, mis riknevad või vananevad kiiresti. N: perioodiliselt ilmuvad ajakirjad jms. trükised; audio- ja videosalvestused kui tarbija on ümbrise avanud; suletud pakendiga asjad, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud s.h. kosmeetika, toidud ja keemiatooted. Vahetusõigus kehtib ühe korra tehingu kohta. Vahetatud toodet ei saa teistkordselt vahetada.

Kauba tagastamisel logistikafirma kaudu vastutab Tarbija toote piisava pakendamise eest, arvestades logistikafirma poolseid pakendamise nõudeid.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Viimati vaadatud